Pracownia Badań Psychologicznych

W naszej placówce znajduje się pracownia badań psychologicznych wyposażona w nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Wykonujemy badania psychologiczne (psychotechniczne) m.in. osobom pracującym lub ubiegającym się o pracę jako kierowca, górnik lub operatorom maszyn. Ponadto badania muszą wykonać osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami, jeśli zostały im cofnięte. Na badanie należy przyjść wyspanym i wypoczętym.

Pierwszy etap badań psychologicznych polega na określeniu sprawności intelektualnej i cech osobowości, takich jak dojrzałość społeczna i dojrzałość emocjonalna. Badany otrzymuje arkusz, na którym zaznacza wybrane przez siebie odpowiedzi na pytania. W drugiej części badania oceniana jest sprawność psychomotoryczna – szybkość i adekwatność reakcji oraz koordynacja ruchowo-wzrokowa. Na tym etapie, do badań psychotechnicznych wykorzystywana jest profesjonalna aparatura badawcza. Nie należy obawiać się badania! Wykorzystujemy m.in. licznik czasu reakcji i aparat krzyżowy. Badanie trwa od 1 do 3 godzin, zależnie od tego, o jakie uprawnienia ubiega się Pacjent. W pracowni badań  psychologicznych wykonujemy następujące badania:

 

  • Kierowcy wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E, T)
  • Badania dla kierowców skierowanych przez policję
  • Kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
  • Kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy
  • Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
  • Operatorzy maszyn (wózki widłowe, koparki, dźwigi, suwnice i inne maszyny budowlane)
  • Badania wysokościowe
  • Stanowiska górnicze

 

Informacje o zapisach oraz godzinach przyjęć udzielamy telefonicznie.