Personel

  Tytuł
inż. Sandra Wieczorek-Mika Prezes Zarządu
mgr Jadwiga Łysik Prokurent
dr n. med. Hanna Siatkowska specjalista w dziedzinie medycyny pracy, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. med. Agnieszka Nowok specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
dr n. med. Bożena Małowska-Perzyńska specjalista w dziedzinie okulistyki
lek. med. Anna Haczyńska-Partyka specjalista w dziedzinie otolaryngologii
lek. med. Magdalena Skotnica specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Katarzyna Machnik specjalista w dziedzinie pediatrii, neonatologii, onkologi i hematologii dziecięcej
lek. med. Marian Hajda specjalista w dziedzinie neurologii
dr n. med. Zbigniew Nowak specjalista medycyny pracy
lek. med. Katarzyna Smagieł specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Janina Stanek-Szymoniak specjalista medycyny pracy
dr n. med. Michał Mielniczuk specjalista urolog
lek. med. Adrian Leśniak specjalista radiolog
Sylwia Wieczorek rejestratorka medyczna, pracownik biurowy
Anna Zatoń pielęgniarka dyplomowana
Janina Jacek pielęgniarka licencjonowana
Grażyna Mackiewicz pielęgniarka dyplomowana (środowiskowa)
Sonia Spanier pielęgniarka dyplomowana (środowiskowa)
Sonia Marcinkowska położna specjalistka w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego położnych
Katarzyna Kwiecień magister pielęgniarstwa
Aleksandra Rudzik magister pielęgniarstwa
Iwona Nowak-Szpyra pielęgniarka licencjonowana – higienistka
Małgorzata Gruszczak pielęgniarka licencjonowana – higienistka
Marta Słomiak dietetyk kliniczny