Personel

Lekarz Tytuł
lic. Sandra Wieczorek Prezes Zarządu
mgr Jadwiga Łysik Prokurent
dr n. med. Hanna Siatkowska specjalista w zakresie medycyny pracy, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
lek. med. Agnieszka Nowok specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
dr n. med. Bożena Małowska-Perzyńska specjalista w zakresie okulistyki
lek. med. Anna Haczyńska-Partyka specjalista w zakresie otolaryngologii
lek. med. Aneta Kruszec-Żytniewska specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Anna Myrda specjalista w zakresie pediatrii
lek. med. Mateusz Sitarski lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
lek. med. Marian Hajda specjalista w zakresie neurologii
lek. med. Olga Wichary–Miera specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, lekarz medycyny pracy
lek. med. Maria Stachnik Wesołowska specjalista medycyny pracy, lekarz chorób wewnętrznych
lek. med. Wojciech Duźniak specjalista urolog
Sylwia Wieczorek rejestratorka medyczna, pracownik biurowy
Anna Zatoń pielęgniarka dyplomowana
Janina Jacek pielęgniarka dyplomowana
Grażyna Mackiewicz pielęgniarka dyplomowana (środowiskowa)
Sonia Marcinkowska położna specjalistka w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego położnych
Krystyna Semeniuk pracownik biurowy
Katarzyna Kwiecień magister pielęgniarstwa