Program profilaktyczny ołowicy

Wśród uczniów klas III i IV Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 i 15 w Piekarach Śląskich  kontynuowany jest program profilaktyczny ołowicy , którego fundatorem jest Spółka ,,Orzeł Biały”. Program obejmuje” badanie krwi na ołów, morfologię , badanie lekarza pediatry oraz  konsultację magistra  rehabilitacji wraz z zaleceniami .
Badania odbywają się za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

zaproszenie program profilaktyczny dotyczący profilaktyki ołowicy