O dodatkowym dniu przyjmowania pacjentów poradni laryngologicznej

Oprócz środy i piątku także we wtorki w godz. od 10:00 do 11:00.