Program 40+

Szanowni Pacjenci,

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM programie 40+.

Program skierowany jest do osób ubezpieczonych, którzy:

  • ukończyli  40 lat 
  • nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS lub skorzystali z niego , ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu 

Przed badaniem pielęgniarka przeprowadzi ankietę.

Pakiet badań diagnostycznych:

  • morfologia z krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
  • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
  • stężenie glukozy we krwi,
  • próby wątrobowe: ALAT, AspAT, GGTP,
  • poziom kreatyniny we krwi,
  • badanie ogólne moczu,
  • poziom kwasu moczowego we krwi,
  • krew utajona w kale.

Dla mężczyzn dodatkowo: PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity

Zapisy w przychodni od poniedziałku do piątku.