Zarząd NZOZ ,,Med-Orzeł” oraz pracownicy życzą wesołych, zdrowych i rodzinnych świąt Wielkanocnych.

Życzenia wielkanocne z ozdobionymi jajkami