Program profilaktyczny ołowicy w 2017 r.

W 2017 r. Spółka  ,,Orzeł Biały” po raz kolejny przeznaczyła środki finansowe na program profilaktyczny ołowicy wśród dzieci z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 i 15 w dzielnicy Brzeziny.
Działania będą obejmowały: badanie krwi – morfologia, ołów, poradę lekarza pediatry, w przypadku skierowania przez lekarza – porada dietetyczki, rehabilitantki lub skierowanie do dalszej diagnostyki.
Firma ,,Orzeł Biały” od wielu lat podejmuje szerokie działania  na rzecz ochrony środowiska poprzez unowocześnianie systemu produkcji oraz wykazuje wielką troskę o zdrowie najmłodszych mieszkańców dzielnicy.